۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

جلسه اعضا هیات ممتحنه ، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته بهداشت محیط"گروه آمایشی منطقه ب "  روز سه شنبه  15 مرداد ماه 98 در معاونت آموزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت ،  پس از خیر مقدم و سخنرانی  رضا ملک پور معاون آموزشی دانشگاه ، جلسه به ریاست  محمد ملکوتیان مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط کرمان و دبیر برد بهداشت محیط گروه آمایشی منطقه  ب" تشکیل و موارد رسیده به این هیات مطرح  و هچنین  گزارش بازدید های انجام شده  مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ادامه کارگاه آموزشی طرح سوال بصورت آنلاین جهت آزمون های ورودی پذیرش در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

در پایان حسب درخواست اعضا از آزمایشگاه ها ، کارگاه های گروه بهداشت محیط و کتابخانه دانشکده بهداشت  بازدید بع عمل آمد.

محمد ملکوتیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،  احمد الله آبادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مجتبی افشار نیا عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، بهنام باریک بین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، ارسلان جمشیدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، کاووس دیندار لو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، حسین علیدادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و علی اصغر نجف پور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   اعضا هیات ممتحنه ، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته بهداشت محیط" گروه آمایشی منطقه  ب"  می باشند.

 

IMG_0171
IMG_0172
IMG_0173
IMG_0174
IMG_0176
IMG_0177
IMG_0178
IMG_0179
IMG_0180
IMG_0181
IMG_0182
IMG_0184
IMG_3473
IMG_3479
IMG_3489
IMG_3493
IMG_3496
IMG_3497
IMG_3504
IMG_3510
IMG_3511
IMG_3518
IMG_3519
IMG_3523
IMG_3527
IMG_3545
IMG_3547
IMG_3551
IMG_3555
IMG_3562
IMG_3570
IMG_3575
IMG_3579
IMG_3590
IMG_3598
IMG_3605
IMG_3606
IMG_3610
IMG_3613
IMG_3614
IMG_3616
IMG_3620
IMG_3624
IMG_3625
IMG_3628
IMG_3636
IMG_3638
IMG_3640
IMG_3643
IMG_3651
IMG_3657
IMG_3661
IMG_3665
IMG_3669
IMG_3679
IMG_3684