۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت ، همزمان با انتخابات شورای صنفی در دانشگاه ، دانشجویان دانشکده بهداشت نیز از میان 13 داوطلب شورای صنفی ، 7نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل را انتخاب کردند.

در زمان برگزاری انتخابات، دکتر صافی زاده جانشین رییس دانشگاه در امور ستادی، دکتر  هاشمی نژاد رئیس دانشکده، دکتر برهانی نژاد معاون اداری مالی دانشکده، کمالی مسئول حراست پردیس و مهندس نکونام مدیر امور دانشجویی سرزده از روند برگزاری انتخابات بازدید کردند.

IMG_2810
IMG_2812
IMG_2816
IMG_2819
IMG_2836
IMG_2841
IMG_2849
IMG_2850
IMG_2854
IMG_2855
IMG_2866
IMG_2867
IMG_2872
IMG_2875
IMG_2876
IMG_2880
IMG_2887
IMG_2890
IMG_2893
IMG_2895
IMG_2896
IMG_2899
IMG_2901
IMG_2903
IMG_2909
IMG_2911
IMG_2913
IMG_2914
IMG_2915
IMG_2916
IMG_2917
IMG_2920
IMG_2921
IMG_2929
IMG_2930
IMG_2932
IMG_2935