۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

در این مراسم دکتر عباس آقایی افشار، مدیر  گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریهای دانشکده بهداشت  سخنرانی به اهمیت این بیماری مهم ناقل زاد پرداختند:

"از سوی سازمان جهانی بهداشت، روز ۲۵ آوریل(5 اردیبهشت ماه)، روز جهانی مالاریا نامگذاری شده است و هر ساله  در این روز محققین و متخصصین  این حوزه در سراسر دنیا طی نشست های مختلف آخرین یافته های مرتبط با این بیماری را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. بیماری مالاریا یکی از مهم‌ترین بیماریهای انگلی، منتقله توسط حشرات است و یکی از معضلات مهم بهداشتی در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری میباشد".

در ادامه اقای  دکتر محمد امین گروهی مسئول آموزش دانشکده بهداشت و عضو هیات علمی این گروه ، وضعیت مالاریا و  توفیقات بدست آ مده در برنامه حذف این  بیماری مهم ناقل زاد در کشور را تشریح نمودند.

"این بیماری توسط نیش پشه آنوفل ماده حین خونخواری از فرد بیمار وارد بدن پشه شده و سپس با گزش و خونخواری از یک فرد سالم به او منتقل گردیده و موجب بیماری می‌شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2017 حدود 219میلیون مورد بیماری و 435 هزار مرگ ناشی از این بیماری در دنیا گزارش شده است".