۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
تقدیر دانشجویان از استاد بازنشسته دانشکده بهداشت
تقدیر دانشجویان از استاد بازنشسته دانشکده بهداشت 
دانشجویان ارشد آموزش بهداشت  به نمایندگی از سایر دانشجویان گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با حضور در محل کار خانم دکتر مریم صابر،  ضمن تبریک بازنشستگی  نامبرده ، از زحمات صادقانه ایشان تقدیر و تشکر نمودند.