۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي
ثبت مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط در فهرست نمایه معتبر ISI

مجله علمی پژوهشی لاتین

  Environmental Health Engineering and Management Journal وابسته به مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان به سردبیری آقای دکتر محمد ملکوتیان که با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران بصورت فصلنامه منتشر می شود موفق به اخذ رتبه ISI  و  ایندکس در پایگاه Web of Science  زیر گروه Emerging Sources Citation Index شده است و مقالات سه شماره قبل، از شماره پنجم دوره  اول (Vol. 5, No. 1) مجله تحت پوشش پایگاه مذکور قرار می گیرند. 

دفتر مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط
مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد پستی:  13555-76169
شماره تماس: 03431325435
ایمیل: ehemj@kmu.ac.ir
وب سایت: http://www.ehemj.com